Съдържа свойствата на показателната функция и на логаритмичната функция. Много решени задачи за сравняване и пресмятане. Основните типове показателни и логаритмични уравнения и неравенства, решени, разбира се. И нерешени задачи за упражнение.
Този път не съм наблягала на параметрите, има само за цвят :-).

:-) Приятна работа!
abOUT главата
Enjoy!