добре дошли
на МАтеМАТикАта
свеta
АЛГЕБРА
enjoy
Почти учебник
лесна
Copyright © 2009 by Мария   •   Всички права запазени   •   E-Mail: maria@teacher.bg
АЛГЕБРА
в
Забележка
enjoy
Рационални изрази
Рационални уравнения
ЗА НАПРЕДНАЛИ
Съдържа правила за преобразуване на рационални изрази. Квадратни и биквадратни уравнения. Методи за разлагане на множители. Схема на Хорнер. Решаване на уравнения от по-висока степен, дробни уравнения. Решаване с полагане. Много решени задачи!
Глава1. Рационални изрази и уравнения