добре дошли
на МАтеМАТикАта
свеta
АЛГЕБРА
enjoy
Почти учебник
лесна
Copyright © 2009 by Мария   •   Всички права запазени   •   E-Mail: maria@teacher.bg
АЛГЕБРА
в
Забележка
enjoy
Комбинаторика и вероятности

САМО РЕШЕНИ над 200 задачи от комбинаторика и вероятности от действащите учебници по математика за 10. клас, сборници за подготовка и давани на Зрелостните изпити. В .pdf формат => трябва да имате програмче, което да го отвори, например Adobe Reader .
enjoy  :-)
Глава11. Комбинаторика и вероятности