добре дошли
на МАтеМАТикАта
свеta
АЛГЕБРА
enjoy
Почти учебник
лесна
Copyright © 2009 by Мария   •   Всички права запазени   •   E-Mail: maria@teacher.bg
АЛГЕБРА
в
Забележка
enjoy
Квадратна функция
Квадратни уравнения и неравенства
ЗА НАПРЕДНАЛИ
Всичко за квадратната функция. Как се чертае графиката, свойства. Как се намират НГС и НМС в затворен интервал. Квадратна функция в модул.  Квадратно неравенство. Системи неравенства. Задачи с параметри - квадратни уравнения и неравенства. Много решени задачи. Екселски файлове, които чертаят графиките, намират свойствата или решават квадратни неравенства!
Глава2. Kвадратна функция и НЕравенства