добре дошли
на МАтеМАТикАта
свеta
АЛГЕБРА
enjoy
Почти учебник
лесна
Copyright © 2009 by Мария   •   Всички права запазени   •   E-Mail: maria@teacher.bg
АЛГЕБРА
в
Забележка
enjoy
Неравенства
ЗА НАПРЕДНАЛИ
Рационални неравенства - метод на змията, метод на интервалите, решаване с таблица.  Всеки да избере своя метод за решаване на дробно-рационални неравенства. Системи неравенства. С параметър. Много решени задачи.
Глава3. Рационални НЕравенства