добре дошли
на МАтеМАТикАта
свеta
АЛГЕБРА
enjoy
Почти учебник
лесна
Copyright © 2009 by Мария   •   Всички права запазени   •   E-Mail: maria@teacher.bg
АЛГЕБРА
в
Забележка
enjoy
Модулни уравнения
Модулни неравенства
ЗА НАПРЕДНАЛИ
Какво е модул и има ли почва у нас? Как се решават уравнения и неравенства  с модули - с интервали, или както сте учили в 7.клас /когато няма неизвестно извън модула/. Естествено, модул и параметър накуп :-). И много решени задачи.
Глава5. Модул. Уравнения и неравенства с модули