добре дошли
на МАтеМАТикАта
свеta
АЛГЕБРА
enjoy
Почти учебник
лесна
Copyright © 2009 by Мария   •   Всички права запазени   •   E-Mail: maria@teacher.bg
АЛГЕБРА
в
Забележка
enjoy
Ирационални изрази
Ирационални неравенства
Ирационални уравнения
ЗА НАПРЕДНАЛИ
Лекция за числата! Ирационални числа и основно корен квадратен. Допустими стойности. Ирационални изрази, уравнения и неравенства. Различни методи за решаване на задачи. Ирационални уравнения и неравенства с параметри.  Много решени задачи. И много нерешени :-)  
Глава6. Ирационални уравнения и неравенства
Дьорд Пойа беше казал нещо в смисъл, че гениалните неща не са тези, на които нямаш какво да добавиш, а тези, от които няма какво да отнемеш :-) Е, нали разбирате, че не съм гениална... не се сърдете, ако някъде ви идва в повече. enjoy  :-)