добре дошли
на МАтеМАТикАта
свеta
АЛГЕБРА
enjoy
Почти учебник
лесна
Copyright © 2009 by Мария   •   Всички права запазени   •   E-Mail: maria@teacher.bg
АЛГЕБРА
в
Забележка
enjoy
Степенуване
Връзка между степенуване и коренуване. Степен с рационален показател. Степен с реален показател. Сравняване на степени. Опростяване на изрази.
ФОРМУЛИ ЗА СТЕПЕНУВАНЕ
Глава7. Степенуване и коренуване