добре дошли
на МАтеМАТикАта
свеta
АЛГЕБРА
enjoy
Почти учебник
лесна
Copyright © 2009 by Мария   •   Всички права запазени   •   E-Mail: maria@teacher.bg
АЛГЕБРА
в
Забележка
enjoy
Показателна функция
Логаритмична функция
ЗА НАПРЕДНАЛИ
Показателна функция. Показателни уравнения. Показателни неравенства. Логаритмична функция. Свойства на логаритмите. Сравняване на логаритми. Логаритмични уравнения и неравенства. Много решени и нерешени задачи от показателни и логаритмични уравнения и неравенства. Малко параметри.
Глава8. Показателна, Логаритмична  Функция