добре дошли
на МАтеМАТикАта
свеta
АЛГЕБРА
enjoy
Почти учебник
лесна
Copyright © 2009 by Мария   •   Всички права запазени   •   E-Mail: maria@teacher.bg
АЛГЕБРА
в
Забележка
enjoy
Системи уравнения
ЗА НАПРЕДНАЛИ
Системи уравнения. Как се събират, изваждат, кога се разделят на подсистеми. Решаване с изразяване, с полагане, на симетрични системи, системи с параметри. Някои специални системи - съдържащи хомогенни уравнения, или хомогенни многочлени равни на число. Ирационални уравнения  чрез системи. Много решени задачи и по-малко задачи за упражнение.
Глава9. Системи уравнениЯ